de Stassartstraat 91
1050 Ixelles

Gewestelijke referentie 09/PU/1853406
Gemeentelijke referentie PU2022/380-95/91
Gebruikersnaam 1853406
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 9 december 2022 tot vrijdag 23 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De binneninrichting van de duplexflat op de begane grond/kelder regulariseren, met name de uitbreiding van de kelder, de aanleg van een Engelse binnenplaats, de uitbreiding van de flat naar de gemeenschappelijke ruimten, de wijziging van de bestemming van bepaalde lokalen

Documenten

De documenten van het openbaar onderzoek zouden hier beschikbaar moeten zijn vanaf 09-12-2022

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-09-2022
Bijkomende elementen 14-11-2022
Begin van openbaar onderzoek 09-12-2022
Einde van openbaar onderzoek 23-12-2022
Overlegcommissie 18-01-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-07-2017 PU/645537 27-05-2021
26-08-2016 PU/609346 26-08-2017
10-10-2014 PU/550096 04-12-2015
Ontbrekend gegeven PU/639703
Ontbrekend gegeven PU/639705 03-04-1936

Tijdslijn