Elsense Steenweg 80
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1848925
Gemeentelijke referentie PU2022/302-135/1-171/80
Gebruikersnaam 1848925
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 7 oktober 2022 tot vrijdag 7 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het gebouw omvormen, met name door de handelszaak op de benedenverdieping in twee eenheden te splitsen en de binnenplaats af te sluiten, een appartement met terras op de eerste verdieping en een triplex op de bovenverdiepingen te creëren, de ramen en het hekwerk van de voorgevel te vervangen, het dakvolume te wijzigen, twee ramen op mansardekapniveau te creëren, de achtergevel te isoleren en de ramen te vervangen, het dak van de achteraanbouw te verlagen om een terras voor de triplex te creëren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 11-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
16-06-2022 09/PU/1845779
02-12-2020 09/PU/1769911 04-06-2021
18-09-2012 PU/475410 26-04-2013
02-06-2004 PU/232881 12-01-2005
26-05-2004 PU/232162 01-02-2005
05-06-1992 09/PU/1754503
19-12-1986 09/PU/1754502
12-12-1908 09/PU/1754499
21-10-1875 09/PU/1754496

Tijdslijn