Darwinstraat 62
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1830619
Gemeentelijke referentie PU2022/27-87/62
Gebruikersnaam 1830619
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 15 april 2022 tot vrijdag 29 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De inrichting van een terras en de bouw van een toegangsvolume in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-01-2022
Bijkomende elementen 29-03-2022
Volledig dossier 05-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 15-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 29-04-2022
Overlegcommissie 18-05-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-06-2022
 Einde van de opschorting 22-07-2022
Betekening van de beslissing 08-09-2022
Geldigheid van de vergunning 08-09-2025

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 353 m² 354 m² 354 m²
Handelszaak 115 m² 115 m² 115 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-05-2021 09/PU/1786638 20-07-2022
06-06-2014 PU/528258 23-12-2019
12-01-2001 PU/230914 26-08-2002
Ontbrekend gegeven PU/683168 04-03-2002
Ontbrekend gegeven PU/683172 21-04-1989
Ontbrekend gegeven PU/683175 22-05-1914
Ontbrekend gegeven PU/683178

Tijdslijn