NL    FR

Livornostraat 31
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1827108
Gemeentelijke referentie PU2021/551-206/31
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 24 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
Dit dossier is in beslag genomen door het gewest, een nieuw gewestelijk dossier is aangemaakt: 09/SFD/1842330
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een woning herinrichten (gelijkvloers/eerste verdieping/entresols) en een kelderappartement creëren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-12-2021
Bijkomende elementen 06-04-2022
Volledig dossier 17-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-08-2022 09/GOU_PU/1853587
10-05-2022 09/SFD/1842330 25-07-2022
23-06-2020 09/PU/1753225 04-05-2021
21-12-2018 09/PU/1697852 15-04-2020
30-09-2014 PU/549168 02-03-2015
27-04-1912 09/PU/1827280

Tijdslijn