Florencestraat 35
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1826626
Gemeentelijke referentie PU2021/540-129/35
Gebruikersnaam 1826626
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 25 maart 2022 tot vrijdag 8 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het verhogen van de externe leuningen en het verplaatsen van de interne trap

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-12-2021
Bijkomende elementen 02-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 25-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 08-04-2022
Overlegcommissie 04-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 1.110 m² 1.110 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
29-09-2010 AA/286331 09-12-2010
15-09-2004 PU/232271 11-04-2005
07-01-2004 PU/231965 28-06-2004
03-02-2000 PU/230618 25-09-2000
15-11-1999 PU/230550 18-02-2000
19-07-1974 09/PU/1783938
28-01-1932 09/PU/1783930
08-04-1930 09/PU/1783922
20-06-1924 09/PU/1783919

Tijdslijn