Elsense Steenweg 183
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1826344
Gemeentelijke referentie PU2021/537-171/183
Gebruikersnaam 1826344
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 25 maart 2022 tot vrijdag 8 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De sluiting van de binnenplaats op de begane grond en de gevelverbouwingen in overeenstemming brengen en de verdiepingen in drie woningen verdelen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-12-2021
Bijkomende elementen 24-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 25-03-2022
Einde van openbaar onderzoek 08-04-2022
Overlegcommissie 27-04-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 241 m² 239 m² Te bepalen
Handelszaak 152 m² 152 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-08-2012 PU/474213
27-05-2010 PU/282899 02-05-2018
09-08-2005 PU/232678 20-06-2006

Tijdslijn