Waverse Steenweg 77
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1825726
Gemeentelijke referentie PU2021/530-317/77
Gebruikersnaam 1825726
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 6 mei 2022 tot vrijdag 20 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De afsluiting van de binnenplaats van een handel in overeenstemming brengen en twee appartementen op de bovenverdiepingen opknappen, op de zolder een studio met terras installeren, aan de achterzijde een dakkapel bouwen en de voorgevel transformeren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-12-2021
Bijkomende elementen 19-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 06-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 20-05-2022
Overlegcommissie 08-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 277 m² 222 m² Te bepalen
Handelszaak 102 m² 111 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
15-04-2013 PU/485880
22-12-2006 PU/233405

Tijdslijn