Boondaalse Steenweg 487
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1822074
Gemeentelijke referentie PU2021/491-41/487
Gebruikersnaam 1822074
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 11 februari 2022 tot vrijdag 25 februari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De ramen aan de voorgevel en het dak met elkaar in overeenstemming te brengen, het terras te vergroten met de bouw van een luifel op de begane grond, de achtergevel en het dak te isoleren met de installatie van fotovoltaïsche panelen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 12-11-2021
Bijkomende elementen 03-01-2022
Begin van openbaar onderzoek 11-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 25-02-2022
Overlegcommissie 16-03-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-04-2022
 Einde van de opschorting 04-05-2022
Betekening van de beslissing 27-05-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 174 m² 174 m² 174 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
09-06-2009 PU/234649 14-10-2009

Tijdslijn