Cansstraat 10
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1820993
Gemeentelijke referentie PU2021/471-57/10
Gebruikersnaam 1820993
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 15 april 2022 tot vrijdag 29 april 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een dakhelling en de trap tussen de 3de en 4de verdieping in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-10-2021
Bijkomende elementen 09-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 15-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 29-04-2022
Overlegcommissie 18-05-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-04-2022
 Einde van de opschorting 23-05-2022
Betekening van de beslissing 20-06-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 395 m² 395 m² 395 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
26-05-2016 PU/601389 09-08-2017
18-05-1871 09/PU/1725929

Tijdslijn