Rue Caroly 42
1050 Brussel

Gewestelijke referentie 09/PU/1782203
Gemeentelijke referentie PU2021/141-60/42
Gebruikersnaam 1782203
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 4 juni 2021 tot vrijdag 18 juni 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De woning op de 3de verdieping tot de zolderverdieping herinrichten, het bijgebouw verhogen, de voorgevel bepleisteren, een professioneel afzuigbuis plaatsen en een dakkapel aan de voorgevel oprichten

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-04-2021
Bijkomende elementen 21-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 04-06-2021
Einde van openbaar onderzoek 18-06-2021
Overlegcommissie 14-07-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-10-2021
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 08-06-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 158 m² 174 m² Geweigerd
Handelszaak 35 m² 24 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent