Jaargetijdenlaan 119
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1774234
Gemeentelijke referentie PU2021/36-269/119
Gebruikersnaam 1774234
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 17 september 2021 tot vrijdag 1 oktober 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het gebouw met één verdieping (plus zolderverdieping) verhogen, de achterse uitbreiding herbouwen, het appartement op het gelijkvloers tot de kelderverdieping en de eerste verdieping uitbreiden, het tweede appartement op de zolderverdieping inrichten, twee terrassen creëren en een deel van de voorgevel isoleren, voor een gebouw die in twee woonheden verdeeld is

Chronologie

Fase Datum
Indiening 01-02-2021
Bijkomende elementen 26-07-2021
Begin van openbaar onderzoek 17-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 01-10-2021
Overlegcommissie 20-10-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-11-2021
 Einde van de opschorting 13-05-2022
Betekening van de beslissing 08-06-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 184 m² 204 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn