Godecharlestraat 10
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1771958
Gemeentelijke referentie PU2021/8-153/10 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1771958
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De herinrichting van appartement B1-02.4, gelegen op de vierde verdieping, in overeenstemming te brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-01-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-08-2021
 Einde van de opschorting 22-12-2021
Betekening van de beslissing 23-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 18.671 m² 18.671 m² 18.671 m²
Handelszaak 77 m² 77 m² 77 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
11-01-2018 09/IPEPLP/662105 15-01-2019
12-05-2006 PU/233093 20-02-2007
Ontbrekend gegeven PU/627857
Ontbrekend gegeven PU/627870
Ontbrekend gegeven PU/627876
Ontbrekend gegeven PU/641915
Ontbrekend gegeven PU/641917
Ontbrekend gegeven PU/641918
Ontbrekend gegeven PU/641919
Ontbrekend gegeven PU/641920

Tijdslijn