Guillaume Stocqstraat 33
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1765277
Gemeentelijke referentie PU2020/381-160/33 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1765277
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 17 september 2021 tot vrijdag 1 oktober 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De woning op de gelijkvloers naar de winkel aan de voorzijde en de achterste werkplaats uitbreiden, met de bouw van een nieuwe volume

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-11-2020
Bijkomende elementen 17-06-2021
Begin van openbaar onderzoek 17-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 01-10-2021
Overlegcommissie 27-10-2021
Betekening van de beslissing 20-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 312 m² 402 m² 402 m²
Handelszaak 20 m² 0 m² 0 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 75 m² 0 m² 0 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-06-1962 09/PU/1710208
18-05-1943 09/PU/1710221

Tijdslijn