Pleisterstraat 89
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1764744
Gemeentelijke referentie PU2020/370-262/89 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1764744
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 19 maart 2021 tot vrijdag 2 april 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De renovatie van een eengezinswoning, meer bepaalde de renovatie van het dak, de vervanging van de dakramen, de isolatie van de achtergevel, structurele werken binnen en de vervanging van de raamwerken

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-09-2020
Bijkomende elementen 11-02-2021
Begin van openbaar onderzoek 19-03-2021
Einde van openbaar onderzoek 02-04-2021
Overlegcommissie 21-04-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 31-05-2021
 Einde van de opschorting 04-11-2021
Betekening van de beslissing 20-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 193 m² 185 m² 185 m²

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn