Edmond Picardstraat 21
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1740613
Gemeentelijke referentie PU2020/54-106/21 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1823781
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het dak verhogen, dakkapellen en terrassen creëren en het goed verdelen in drie woningen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 06-02-2020
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-10-2021
 Einde van de opschorting 19-11-2021
Betekening van de beslissing 21-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 398 m² 0 m² 0 m²
Huisvesting 0 m² 468 m² 468 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-12-2019 09/PU/1735939
Ontbrekend gegeven PU/643476

Tijdslijn