de Theuxstraat 105
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1730243
Gemeentelijke referentie PU2019/490-96/105 FULL SCN
Gebruikersnaam 1730243
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 30 augustus 2021 tot maandag 13 september 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk

Voorwerp van de aanvraag

De deling van de eengezinswoning in 4 woningen in overeenstemming te brengen met de structurele werken, de uitbreiding van het volume aan de achterzijde en de aanleg van terrassen, alsmede de uitbreiding van de woning van de begane grond naar de achterkelder

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-10-2019
Bijkomende elementen 31-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 30-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 13-09-2021
Overlegcommissie 29-09-2021
Betekening van de beslissing 03-01-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 339 m² 357 m² 357 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-02-2016 PU/593139
01-06-2012 PU/470363 29-12-2015

Tijdslijn