François Roffiaenstraat 25
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1714587
Gemeentelijke referentie PU2019/244-137/25 Full scan
Gebruikersnaam 1714587
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 28 mei 2021 tot vrijdag 11 juni 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De verbouwing van het gebouw in overeenstemming brengen, met name het gebouw van een uitbreiding op het gelijksvloer en op de eerste verdieping, van een dakraam in de achterste helling en de aanlegging van een terras op het platform van de zolder

Chronologie

Fase Datum
Indiening 28-05-2019
Bijkomende elementen 20-04-2021
Begin van openbaar onderzoek 28-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 11-06-2021
Overlegcommissie 30-06-2021
Betekening van de beslissing 09-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 222 m² 250 m² 250 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
Ontbrekend gegeven PU/675523 30-08-1905

Tijdslijn