Elsense Steenweg 257
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1710247
Gemeentelijke referentie PU2019/172-171/257 FULL SCAN
Gebruikersnaam 1710247
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 2 juni 2020 tot dinsdag 16 juni 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De bedekking van de koer, het inrichten van twee appartementen op de verdiepingen en de wijziging van de ramen aan de voorgevel in overeenstemming brengen (oorspronkelijke aanvraag : de wijziging van de bestemming op het gelijkvloers van handel tot woning in overeenstemming brengen, de aanleg van 3 woningheden op de verdiepingen, de wijziging van de vensterramen op de voorgevel in overeenstemming brengen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-04-2019
Bijkomende elementen 06-02-2020
Begin van openbaar onderzoek 02-06-2020
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2020
Overlegcommissie 19-08-2020
Betekening van de beslissing 22-12-2021

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 217 m² 262 m² Geweigerd
Handelszaak 45 m² 0 m² Geweigerd

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-02-1896 09/PU/1723042

Tijdslijn