François Stroobantstraat 38
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1704805
Gemeentelijke referentie 2019/97-138/38 (full scn)
Gebruikersnaam 1704805
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 11 oktober 2019 tot vrijdag 25 oktober 2019. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De inrichting van een terras op het platte dak op de laatste verdieping en een binnen trappenhuis creëren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-03-2019
Bijkomende elementen 09-09-2019
Volledig dossier 04-10-2019
Begin van openbaar onderzoek 11-10-2019
Einde van openbaar onderzoek 25-10-2019
Overlegcommissie 13-11-2019
Betekening van de beslissing 12-05-2020
Geldigheid van de vergunning 12-05-2023

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 716 m² 718 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-10-2021 09/SFD/1820566 07-06-2022
22-12-2020 09/PU/1770779
04-03-2005 PU/232506 22-09-2005
Ontbrekend gegeven PU/678821 19-05-1925
Ontbrekend gegeven PU/678823 02-12-1988

Tijdslijn