Abdij ter Kameren 11
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PFU/1845759
Gemeentelijke referentie PU2022/332-2/11
Gebruikersnaam 1845759
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 17 augustus 2022 tot woensdag 17 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Restaurer les vitraux du chœur et des chapelles de l'église Notre Dame de la Cambre

Chronologie

Fase Datum
Indiening 15-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
28-06-2022 09/PFU/1847166
21-04-2022 09/PFU/1838788 14-07-2022
15-03-2022 09/PU/1835281
11-01-2018 09/PFU/661810 12-12-2019
23-05-2017 09/PFU/638816 28-06-2017
02-10-2015 09/PFU/582650 19-02-2016
11-06-2014 09/PFU/528406
12-10-2006 09/PFU/177992
03-06-2004 09/PFU/156659 22-09-2005

Tijdslijn