Luxemburgplein 1
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PFU/1826467
Gemeentelijke referentie PU2022/46-215/1
Gebruikersnaam 1826467
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-12-2021
Overlegcommissie 16-03-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-05-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 2.065 m² 2.065 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
12-04-2022 09/IPETMP/1837906 18-05-2022
10-04-2019 09/CL3/1709243
04-03-2016 CL3/594846 24-03-2016
02-03-2016 09/PFU/594407 18-08-2016
18-06-2001 PU/231046 22-11-2001
05-06-2001 09/PFD/137066 22-11-2001

Tijdslijn