Buchholtzstraat
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PFD/1848866
Gemeentelijke referentie PU2022/373-53/0
Gebruikersnaam 1848866
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 16 september 2022 tot vrijdag 30 september 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Herontwikkeling van buchholtz park en revitalisering van de bodem: Aanleggen van paden, aanleggen van 2 terrassen, herprofileren van de fonteinboorden, vervanging van de banken – lantaarns – vuilbakken, aanleggen van speeltoestellen voor kinderen, aanleggen van een ruimte voor loslopende honden en het beheer van regenwater, vellen van 11 bomen

Documenten

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vraag over het dossier
info@urban.brussels of via de gemeentebeheerder.
Vermeld in je communicatie de referentie in Nova en de betreffende

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-07-2022
Begin van openbaar onderzoek 16-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-09-2022
Overlegcommissie 19-10-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

DCE
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn