Triomflaan 155
1050 Elsene

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoningHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 6 van het besluit
  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit
  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie09/PFD/1764797
Identificatiecode1764797
Gemeentelijke referentiePU2021/16-290/155

Chronologie

Stap Datum
Indiening 27-10-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 08-01-2021
Begin van openbaar onderzoek 12-05-2021
Einde van het openbaar onderzoek 10-06-2021
Overlegcommissie 30-06-2021
 Schorsing (Gewijzigd project) 23-07-2021
 Einde van de schorsing Te bepalen
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

De kazerne afbreken en opnieuw opbouwen, ongeveer 230 hoogstammen vellen, een nieuwe toegangsweg aanleggen,en de groene ruimte aanleggen

Betrokken percelen

21445C0281/00D007, 21445C0281/00V003

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 1.008 m² 2.208 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
02-04-2021 09/PU/1782298 In onderzoek
12-07-2016 02/PFD/605623 07-03-2017 Toegekend
30-06-2016 PU/604174 17-03-2017 Toegekend
18-12-2015 09/PFD/588211 In onderzoek
09/PFD/57013-01 In onderzoek
PU/657368 In onderzoek
PU/657370 In onderzoek
PU/657375 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn