Atheneumstraat 13-17
1050 Elsene

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie09/PFD/1748677
Identificatiecode1748677

Chronologie

Stap Datum
Indiening 22-04-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 22-06-2020
Begin van openbaar onderzoek 20-08-2020
Einde van het openbaar onderzoek 21-09-2020
Overlegcommissie 21-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Een ‘Rabelaispool’ inrichten, bestaande uit woningen, een opvanginfrastructuur voor kleine kinderen en een schoolvoorziening in een gebouwencomplex dat gerenoveerd, herbestemd, afgebroken en heropgebouwd moet worden.

Betrokken percelen

21009A0978/00W002, 21009A0976/00G000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 0 m² 1.091 m² Te bepalen
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 10.431 m² 12.590 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
16-10-2018 PU/702176 In onderzoek
01-10-2018 PU/700366 11-12-2018 Toegekend
25-07-2017 09/PFD/645832 10-08-2017 Toegekend
17-08-2016 09/PFD/608399 02-05-2017 Toegekend
PU/659833 In onderzoek
PU/659832 In onderzoek
PU/659836 In onderzoek
PU/659834 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Contact voor dit dossier

info@urban.brussels
vermeld in uw mededelingen de Nova-referentie en de betrokken gemeente

Tijdlijn