#}

Boondaalse Steenweg 2
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

Uitbating van een tankstation

Openbaar onderzoek

van maandag 25 maart 2024 tot dinsdag 23 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/IPE/1931638
Gemeentelijke referentie PE2024/34-CL1B

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 05-02-2024
Volledig dossier 05-03-2024
Begin van openbaar onderzoek 25-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 23-04-2024
Overlegcommissie 15-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens