Waverse Steenweg 125
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/GOU_PU/1824520
Gebruikersnaam 1824520
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Gelieve contact op te nemen met Urban.brussels indien u meer wil vernemen over de status van het dossier.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De dekking van de twee koeren op het gelijkvloers, de structurele aanpassingen en het aanleggen van terrassen in overeenstemming brengen, de achtergevels, zijwanden en daken isoleren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-11-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
30-11-2021 09/GOU_PU/1825711
21-06-2018 PU/687873 21-10-2021
12-09-1967 09/PU/1784181
24-05-1935 09/PU/1784178
12-08-1931 09/PU/1784154
13-09-1925 09/PU/1784158
17-09-1924 09/PU/1784163
08-09-1919 09/PU/1784176
25-07-1919 09/PU/1784172
05-09-1912 09/PU/1784179

Tijdslijn