Maximilienstraat 30
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/GOU_PU/1758904
Gebruikersnaam 1758904
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van vrijdag 7 oktober 2022 tot vrijdag 7 oktober 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Gelieve contact op te nemen met Urban.brussels indien u meer wil vernemen over de status van het dossier.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Mettre en conformité les travaux structurels et la division de l'immeuble notamment l'aménagement de 9 studios, les transformations en façade avant et la création d'une lucarne arrière

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-05-2020
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
14-01-2021 09/PU/1772247 08-06-2022
15-04-2019 09/PU/1709717 04-06-2020
13-07-2017 09/GOU/645627
02-10-2015 PU/582653 16-06-2017
Ontbrekend gegeven PU/647117 13-03-1903
Ontbrekend gegeven PU/647118 03-07-1908
Ontbrekend gegeven PU/647120 23-10-1959

Tijdslijn