NL    FR

Boondaalse Steenweg 327
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/GOU/562085
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 4 februari 2023 tot zaterdag 4 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Oorspronkelijk dossier: PU/500490 
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-04-2015
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 200 m² 200 m² 200 m²
Handelszaak 80 m² 80 m² 80 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-09-2022 09/PU/1855457
07-05-2022 09/SFD/1841591 20-07-2022
26-08-2021 09/PU/1797529
02-06-2021 09/CL3/1788979 30-09-2021
03-07-2020 09/PU/1754493
11-04-2014 PU/500490 11-03-2015

Tijdslijn