Elsense Steenweg 42
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/ENS/1825204
Gemeentelijke referentie PU2021/520-171/42
Gebruikersnaam 1825204
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en)

Voorwerp van de aanvraag

De gevelbebkeding van het gelijkvloers wijzigen en uithangborden plaatsen (één loodrechte uithangbord, één evenwijdige uithangbord en stickers op de ramen van de eerste verdieping en op zolder)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-12-2021
Bijkomende elementen 01-02-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Grote speciaalzaak 260 m² 260 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-03-2012 ENS/463321 19-07-2012
13-03-2012 PU/463324 22-08-2018
12-01-2012 PU/409503
11-09-2009 ENS/236359 10-06-2010
17-01-1995 09/PU/1779665
Ontbrekend gegeven PU/641206
Ontbrekend gegeven PU/641208
Ontbrekend gegeven PU/641210
Ontbrekend gegeven PU/641211
Ontbrekend gegeven PU/641213

Tijdslijn