Elsense Steenweg 213
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/ENS/1774473
Gemeentelijke referentie PU2021/41-64/12-84/2à6-171/213 Full scan
Gebruikersnaam 1774473
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van zondag 22 mei 2022 tot zondag 22 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord

Voorwerp van de aanvraag

Uithangborden en stickers op de winkelruiten in overeenstemming brengen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-02-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-09-2021
 Einde van de opschorting 02-12-2021
Betekening van de beslissing 02-12-2021

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-04-2021 09/CL2/1783893 23-11-2021
02-05-2019 09/IPEEXT/1711597 22-05-2019
20-11-2018 09/PU/1694709 22-05-2020
28-09-2018 PU/700207
08-03-2018 PP/670840 26-09-2018
08-02-2017 CL3/628064 13-03-2017
17-01-2017 09/PFD/624206 19-07-2017
21-01-2016 09/IRPE/590845 10-02-2016
06-01-2015 09/IPE/556139 09-11-2015
23-12-2014 09/PFD/555704 23-12-2015

Tijdslijn