#}

Keizer Karellaan 277
1083 Ganshoren

Openbaar onderzoek afgerond

Het bouwen van een appartementsgebouw aan de straatzijde en het verbouwen van een industrieel gebouw naar woningen aan de binnenkant van het huizenblok

Ganshoren
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 26 augustus 2021 tot donderdag 9 september 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 08/PU/1781504
Gemeentelijke referentie URB/6680-21
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 Dossier in onderzoek terwijl een beslissing datum werd ingevoerd

Chronologie
Indiening 29-03-2021
Bijkomende elementen 11-05-2021
Volledig dossier 28-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 09-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-07-2021
 Einde van de opschorting 22-01-2022
Betekening van de beslissing 08-02-2022
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens