NL    FR

Van Volxemlaan 262
1190 Vorst

Gewestelijke referentie 07/SFD/1895681
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag. Dit dossier volgt op een aanhangsel, het oorspronkelijke dossier is als volgt: 07/PU/1836883
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 21 september 2023 tot donderdag 21 september 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Inrichten van een studio in het voorgebouw en een eengezinswoning in het centrale gebouw

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-03-2023
Betekening van de beslissing 25-05-2023
Geldigheid van de vergunning 25-05-2026

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
04-04-2022 07/PU/1836883
11-12-2014 PU/554933 19-09-2018
29-12-1970 PU/265037 29-12-1970
01-12-1949 PU/260817 01-12-1949
21-10-1948 PU/260582 21-10-1948
03-06-1938 PU/259186 03-06-1938
05-05-1933 PU/257520 05-05-1933
30-08-1929 PU/255744 30-08-1929
28-06-1929 PU/255900 28-06-1929
15-02-1924 PU/253498 15-02-1924
20-07-1923 PU/253250 20-07-1923
30-06-1922 PU/252868 30-06-1922
09-06-1922 PU/252842 09-06-1922
16-05-1922 PU/252818 16-05-1922
Ontbrekend gegeven PU/255423
Ontbrekend gegeven PU/257030
Ontbrekend gegeven PU/259794

Tijdslijn