Boergondiëstraat 37
1190 Vorst

Gewestelijke referentie 07/SFD/1822232
Gebruikersnaam 1822232
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 4 januari 2022 tot dinsdag 18 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Aanleggen van een terras op de gelijkvloerse verdieping en vergroting van een opening in de achtergevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 10-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 04-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 18-01-2022
Overlegcommissie 01-02-2022
Betekening van de beslissing 11-02-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 34 m² 34 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-03-2021 07/PU/1780593
18-11-1960 PU/263310 18-11-1960
20-03-1931 PU/256617 20-03-1931
17-01-1930 PU/256155 17-01-1930

Tijdslijn