FR    NL   

Van Volxemlaan 123
1190 Vorst

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie07/PU/1766430
Identificatiecode1766430
Gemeentelijke referentiePU 27571

Chronologie

Stap Datum
Indiening 18-11-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21007A0085/00Z002, 21007A0085/00E003

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
01-04-1999 PU/267875 In onderzoek
20-11-1997 PU/267666 08-02-2000 Toegekend
24-08-1994 PU/267168 Geweigerd
18-11-1960 PU/263300 18-11-1960 Toegekend
08-09-1928 PU/255484 08-09-1928 Toegekend
26-09-1919 PU/252370 26-09-1919 Toegekend
27-09-1901 PU/247295 27-09-1901 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn