FR    NL   

Van Volxemlaan 222
1190 Vorst

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie07/PU/1740529
Identificatiecode1740529
Gemeentelijke referentiePU 27372

Chronologie

Stap Datum
Indiening 06-02-2020
Extra elementen 11-06-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 04-08-2020
Kennisgeving van besluit 15-09-2020

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21007A0062/00D032

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
06-11-2003 PU/268671 05-03-2004 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn