#}

Monnikenstraat 17-21
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

Renovatie en uitbreiding van de culturele voorziening MOVY CLUB, een voormalige buurtbioscoop, in het kader van het programma "Stadsvernieuwingscontract nr. 4 "Koninginnelaan", restauratie van de beschermde elementen (inkomhal, foyer, bioscoopzaal en projectiecabine), wijziging van het gebruik van de kelder en verwijdering van een parkeerplaats, afbraak en wederopbouw van een gebouw met een sheddak aan de binnenkant van het blok.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbord Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 2 mei 2023 tot woensdag 31 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 1.663 m² 1.564 m² 1.564 m² -99 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 07/PFU/1860750
Gemeentelijke referentie PU 28322
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 08-11-2022
Bijkomende elementen 10-03-2023
Volledig dossier 20-04-2023
Begin van openbaar onderzoek 02-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 31-05-2023
Overlegcommissie 13-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-08-2023
 Einde van de opschorting 08-11-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-11-2023
Betekening van de beslissing 11-12-2023
Geldigheid van de vergunning 11-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens