FR    NL   

Sint-Denijsplein 9-et 6-7-8
1190 Vorst

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Afbreken zonder heropbouwenHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit
  • Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geachtHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit
  • Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichtingHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit
  • Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopendHoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit) (in voorkomend geval, eveneens het/de type(s) van handelingen en werken bedoeld in punten 1 tot 13 aankruisen)

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie07/PFU/1723705
Identificatiecode1723705

Chronologie

Stap Datum
Indiening 28-08-2019
Extra elementen 24-12-2019
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-03-2020
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2020
Einde van het openbaar onderzoek 29-09-2020
Overlegcommissie 13-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

rehabiliteren van de abdij van Vorst, herbestemmen van de Abdissenstraat in parkzone, afbreken van een woning Sint-Denijsplein n° 6-7 en 2 woningen op de Brusselsesteenweg 18-24, omvormen van het gebouw in de Abdissenstraat °15, bouwen van 3 gebouwen, rooien van 169 bomen en herplanten van 558 bomen

Betrokken percelen

21382C0059/00N000, 21382C0072/00R002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 3.985 m² 360 m² Te bepalen
Voorziening van algemeen belang of openbare dienst 13.104 m² 19.626 m² Te bepalen
Handelszaak 654 m² 0 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
06-02-2020 07/PFD/1740540 In onderzoek
06-02-2020 07/PFU/1740548 05-03-2020 Toegekend
09-04-2019 07/PFU/1709092 06-05-2019 Toegekend
22-05-2018 07/PFU/681571 In onderzoek
02-05-2018 07/PFU/679093 In onderzoek
09-02-2018 07/PFU/666845 In onderzoek
12-07-2017 07/PFU/644474 In onderzoek
28-06-2017 07/PFU/642582 01-08-2017 Toegekend
26-05-2017 07/PFU/639002 10-08-2017 Toegekend
20-03-2017 07/PFU/631978 Geweigerd
20-01-2017 07/PFU/624625 10-02-2017 Toegekend
18-10-2016 07/PFU/614161 02-12-2016 Toegekend
08-03-2016 07/PFU/595228 12-04-2016 Toegekend
23-12-2015 07/PFU/588773 27-01-2016 Toegekend
15-06-2015 07/PFU/565237 13-07-2015 Toegekend
10-03-2015 07/PFU/560118 27-03-2015 Toegekend
04-12-2014 07/PFU/554756 06-02-2015 Toegekend
05-09-2014 07/PFU/547494 23-10-2014 Toegekend
05-09-2014 07/PFU/547528 23-09-2014 Toegekend
02-07-2014 07/PFU/542989 In onderzoek
31-10-2013 PU/493764 15-05-2014 Toegekend
24-10-2013 07/PFU/493560 17-12-2013 Toegekend
26-06-2013 07/PFU/489122 10-10-2013 Toegekend
17-01-2013 07/PFU/481908 21-03-2013 Toegekend
07-05-2010 07/PFU/282117 10-08-2010 Toegekend
04-06-2009 PU/269990 In onderzoek
09-03-2009 07/PFU/225896 24-04-2009 Toegekend
05-11-2008 07/PFU/220108 28-11-2008 Toegekend
05-11-2008 PU/269878 28-11-2008 Toegekend
09-09-2008 PU/269822 16-10-2008 Toegekend
10-06-2008 07/PFU/191054 11-07-2008 Toegekend
10-06-2008 PU/269791 11-07-2008 Toegekend
04-06-2008 07/PFU/190877 01-07-2008 Toegekend
04-06-2008 PU/269741 In onderzoek
29-04-2008 07/PFU/190005 11-06-2008 Toegekend
29-04-2008 PU/269718 In onderzoek
14-02-2008 PU/269644 In onderzoek
08-11-2007 07/PFU/186265 14-02-2008 Toegekend
12-07-2007 PU/269529 12-07-2007 Toegekend
03-05-2007 07/PFU/182264 12-07-2007 Toegekend
22-02-2007 07/PFU/180686 In onderzoek
27-09-2006 07/PFU/177571 11-04-2008 Toegekend
27-09-2006 PU/269650 In onderzoek
18-09-2006 07/PFU/177292 16-10-2006 Toegekend
14-09-2006 PU/269338 16-10-2006 Toegekend
16-06-2006 07/PFU/175582 03-08-2006 Toegekend
15-06-2006 PU/269281 03-08-2006 Toegekend
03-06-1927 PU/254841 03-06-1927 Toegekend
15-05-1900 PU/268144 03-08-2000 Toegekend
07/PFD/50774-01 In onderzoek
PU/265721 In onderzoek
PU/265770 In onderzoek
PU/265834 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

195 dagen

Documenten

Contact voor dit dossier

info@urban.brussels
vermeld in uw mededelingen de Nova-referentie en de betrokken gemeente

Tijdlijn