#}

Onderlinge Bijstandstraat 6-...
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond
Openbaar onderzoek

van dinsdag 9 februari 2021 tot woensdag 10 maart 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Als deze dossier niet geolocaliseerd is, is het niet mogelijk om andere dossiers met een gelijkaardige locatie weer te geven.

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 07/IPE/665244
Gemeentelijke referentie 07/9646
Referentie gemengd karakter 07/PFU/663421
Dossier in beroep

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De betekening zou niet voor de overlegcommissie mogen plaatsvinden

 De betekening zou niet voor het einde van het openbaar onderzoek mogen plaatsvinden

Chronologie
Indiening 30-01-2018
Volledig dossier 29-03-2018
Begin van openbaar onderzoek 09-02-2021
Einde van openbaar onderzoek 10-03-2021
Overlegcommissie 30-03-2021
Betekening van de beslissing 05-04-2019
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens