Ulysselaan 14
1190 Vorst

Gewestelijke referentie 07/CL2/1799763
Gemeentelijke referentie 07/9873
Gebruikersnaam 1799763
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van dinsdag 10 mei 2022 tot dinsdag 24 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Uitbating van een woongebouw met 17 openlucht garage boxen. Rubriek: 68 A

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-09-2021
Begin van openbaar onderzoek 10-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 24-05-2022
Betekening van de beslissing 16-06-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-09-2021 07/CL2/1799763 16-06-2022
14-10-2009 PU/270106 30-04-2010
15-04-1960 PU/263135 15-04-1960

Tijdslijn