#}

Gemeenschappenlaan 2-4
1140 Evere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/IPEEXT/1923455

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Uitbreiding / wijziging milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 16-11-2023
Betekening van de beslissing 12-12-2023
Geldigheid van de vergunning 27-08-2033
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens