#}

Philippe Baucqstraat 28
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Construire une toiture en pente sur le toit plat existant pour agrandir l'appartement 2 chambres du 4e étage et le transformer en duplex 2 chambres et deux bureaux, créer une terrasse et une lucarne en façade avant ainsi qu'à l'arrière

Etterbeek
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 mei 2023 tot maandag 5 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 804 m² 875 m² 875 m² 71 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1894252
Gemeentelijke referentie 11766
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 09-03-2023
Bijkomende elementen 30-01-2024
Volledig dossier 09-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 22-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-06-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-06-2023
 Einde van de opschorting 05-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-02-2024
Betekening van de beslissing 13-02-2024
Geldigheid van de vergunning 13-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens