#}

IJzerlaan 31
1040 Etterbeek

CONSTRUIRE 3 maisons : YSER 31/32 + YSER 33 ( YSER 29 = DEMOLIE ) à l'angle de l'avenue de l'Yser vers Chevalerie 3915 m3 DAEM E - CEUPPENS, d

Etterbeek
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1890029
Gemeentelijke referentie 035126
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-01-1903
Betekening van de beslissing 03-08-1903
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens