Beckersstraat 10
1040 Etterbeek

Gewestelijke referentie 05/PU/1822615
Gemeentelijke referentie 11446
Gebruikersnaam 1822615
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 2 mei 2022 tot maandag 16 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De woning op de 2e verdieping uitbreiden tot de zolder, verhogen, een deel van het bijgebouw afbreken en een terras aan de achterzijde op de 2e verdieping aanleggen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 05-11-2021
Bijkomende elementen 07-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 02-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 16-05-2022
Overlegcommissie 31-05-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-06-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 122 m² 122 m² Te bepalen
Huisvesting 263 m² 255 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
20-05-2022 05/PU/1843380
14-07-2021 05/PU/1794293
29-10-2020 05/PU/1764663 16-02-2021

Tijdslijn