d'Oultremontstraat 77
1040 Etterbeek

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie05/PU/1750869
Identificatiecode1750869
Gemeentelijke referentie11080

Chronologie

Stap Datum
Indiening 10-06-2020
Extra elementen 08-09-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-09-2020
Begin van openbaar onderzoek 12-10-2020
Einde van het openbaar onderzoek 26-10-2020
Overlegcommissie 10-11-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

niet-conforme werken in overeenstemming brengen (dakramen en zolder ingerricht in woonkamers)

Betrokken percelen

21005A0501/00X002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 216 m² 236 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn