Gieterstraat 1
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/SOC/1811100
Gemeentelijke referentie A1176/2021
Gebruikersnaam 1811100
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 16 december 2021 tot donderdag 30 december 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Isoleren van de gebouwschil, vervangen van de ramen, aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding en installeren van een ventilatiesysteem C+

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-10-2021
Begin van openbaar onderzoek 16-12-2021
Einde van openbaar onderzoek 30-12-2021
Overlegcommissie 11-01-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-01-2022
 Einde van de opschorting 26-04-2022
Betekening van de beslissing 10-05-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 1.593 m² 1.680 m² 1.680 m²

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn