NL    FR

Hamerstraat 35
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/SFD/1825005
Gemeentelijke referentie SAISINE_M941/2020
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag. Dit dossier volgt op een aanhangsel, het oorspronkelijke dossier is als volgt: 04/PU/1765971
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 23 juni 2022 tot donderdag 7 juli 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In overeenstemming te brengen met de wijziging van het aantal en de verdeling van de woningen binnen een gebouw, zoals bepaald in vergunning M709/2016, structurele wijzigingen aan het interieur uit te voeren, de volumetrie van een toegangskiosk tot een terras in het interieur van een blok te wijzigen en het recht van overpad van dit terras te vergroten.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-12-2021
Begin van openbaar onderzoek 23-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-07-2022
Overlegcommissie 20-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 01-08-2022
 Einde van de opschorting 25-10-2022
Betekening van de beslissing 25-10-2022
Geldigheid van de vergunning 25-10-2025

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-11-2020 04/PU/1765971
20-06-2016 PU/603274 18-01-2018

Tijdslijn