Masuistraat 57
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/SFD/1825000
Gemeentelijke referentie SAISINE_M934/2020
Gebruikersnaam 1825000
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 23 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Afbreken van het atelier, een bijgebouw (glv.+1 + hellend dak) en heropbouwen van een gelijkvloers bijgebouw met plat dak om er 3 parkeerplaatsen in te richten, uitbreiden van het gelijkvloers door de bijna volledige inname van de binnenkoer, uitbreiden van de centrale ruimtes aan de achtergevel op de 1ste en 2de verdieping met de gedeeltelijke inname en wijziging van de bestaande terrassen, inrichten van een overdekt terras op het plat dak van het nieuw bijgebouw op de 1ste verdieping, wijzigen inrichting van de meergezinswoning (3 wooneenheden) en vervangen van houten ramen door PVC ramen op het gelijkvloers (in overeenstemming brengen)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-12-2021
Betekening van de beslissing 22-02-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-11-2020 04/PU/1765916
31-10-2019 04/PU/1730539

Tijdslijn