#}

Moorsledestraat 223-225
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Afbraken van een industriele hal nr. 225 met uitzondering van het hoekgebouw nr. 223, behouden en gerenoveren van de hoekwoning als conciergewoning, bouwen van een studentenhuisvestingcomplex met een mix van 31 studentenkamers, 26 studio's en 347m² gemeenschappelijke ruimte

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 6 juni 2024 tot donderdag 20 juni 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak Niet meegedeeld 93 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 279 m² 2.335 m² Te bepalen 2.056 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1870096
Gemeentelijke referentie M80/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 31-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 06-06-2024
Einde van openbaar onderzoek 20-06-2024
Overlegcommissie 23-07-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 23-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens