#}

Place Fontainas 18-20
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Creëeren van een tweede verticale circulatie op de binnenplaats van het gebouw, het platsen van 2 technische units op het dak, het platsen van twee luifels, en het veranderen van de kozijnen

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 30 maart 2023 tot donderdag 13 april 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Hotelinrichting 733 m² 729 m² 729 m² -4 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1857469
Gemeentelijke referentie F2576/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 07-10-2022
Bijkomende elementen 17-02-2023
Volledig dossier 24-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 30-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 13-04-2023
Overlegcommissie 25-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 26-04-2023
 Einde van de opschorting 14-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 14-06-2023
Betekening van de beslissing 12-10-2023
Begin van de werken 26-10-2023
Geldigheid van de vergunning 12-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens