#}

Forumlaan 46
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een bijgebouw aan de achtergevel van een eengezinswoning, aanbrengen van binnenwijzigingen, bouwen van een tuinhuisje ; aanleggen van een terras (in overeenstemming brengen)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 1 juni 2023 tot donderdag 15 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 99 m² 124 m² 124 m² 25 m²
Andere 45 m² 51 m² 51 m² 6 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1848891
Gemeentelijke referentie F1813/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 11-07-2022
Bijkomende elementen 24-03-2023
Volledig dossier 26-05-2023
Begin van openbaar onderzoek 01-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 15-06-2023
Overlegcommissie 27-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-07-2023
 Einde van de opschorting 26-10-2023
Betekening van de beslissing 22-12-2023
Begin van de werken 15-05-2024
Geldigheid van de vergunning 21-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens